Centrum Integracji Młodzieży

Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej realizowała projekt „Centrum Integracji Młodzieży”. Projekt wspólfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej  realizowała projet  „Centrum Integracji Młodzieży”. Projekt wspólfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami ostatecznym projektu są wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku. Celem projektu było stworzenie pozaszkolnej formy integracji społecznej połączonej z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej.
Projekt realizowany był poprzez następujace bloki tematyczne:
Działania edukacyjne dają możliwość bezpośredniego zapoznania się z 6 zawodami. Uczestnicy mają szansę przyjrzeć się pracy i umiejętnościom jakie posiadają specjaliści w dziedzinie: krawiectwa, mechaniki samochodowej, tapicerstwa, murarstwa, stolarstwa, hydrauliki. Zdobyta wiedza i doświadczenie mają ułatwić podjęcie decyzji o kolejnych etapach kształcenia. Dopomóc w tym maja również działania wspierające. Ich celem analiza potrzeb i umiejetności uczestników w zakresie orientacji zawodowej i kierunków kształcenia.Pomoc psychologa i pedagoga dodatkowo wzbogacona jest przez konsultacje prawne na które składa się m.in. nauka przedsiębiorczości oraz podstawy prawa pracy. Całość dopełaniają działania integracyjne w ramach których młodzież wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej tworzy grupy zainteresowań w dziedzinach sportu i kultury, a poprzez regularne spotkania i wspólne wyjazdy rozwijają swoje zainteresowania i nawiązują kontakt z rówieśnikami.