O Fundacji

Fundacja działa od 2007 roku przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Główne cele:

 • działalność na rzecz rozwoju młodego człowieka- jego wychowania i edukacji,
 • przeciwdziałanie procesom demoralizacji młodzieży i pomoc w przezwyciężeniu trudności życiowych.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie i prowadzenie szkół, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz domów dziecka i mieszkań chronionych,
 • prace badawcze w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci, i młodzieży,
 • działalność na rzecz wyeliminowania patologii społecznych,
 • przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień,
 • działalność w zakresie promowania i wspierania działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno-kulturowych,
 • podejmowanie działań ekologicznych,
 • działanie na rzecz turystyki, popularyzacja i rozwój wyrobów regionalnych.