Nasza działalność

Od początku istnienia fundacja realizowała i wspierała liczne inicjatywy m.in. :

Pomagamy Gruzji :

– Projekt utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscami zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Tbilisi (Gruzja) 

Pomagamy Ukrainie :

Środki transportu jako pomoc humanitarna ludności cywilnej na Ukrainie !

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie

Pomagamy Białorusi:

Adaptacja budynku przeznaczonego na Przedszkole Salezjańskie we wsi Borovlyanach, Republice Białorusi

Pozostała działalność:

Festiwal Młodzieży Bez Granic w Różanymstoku

Centrum Integracji Młodzieży.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne z końmi.

Zajęcia przyuczenia zawodowego w stolarni.