Nasze Projekty

Fundacja w okresie 01.06.2021-31.12.2021 realizowała projekt pn. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci pochodzących z rodzin marginalizowanych poprzez prace wykończeniowe, wyposażenie i adaptację budynku przeznaczonego na Przedszkole Salezjańskie we wsi Borovlyanach, Republice Białorusi.

Sfinansowano ze środków MSZ, z programu Polska Pomoc

www.gov.pl/polskapomoc