Nasze Projekty

Zakończyliśmy kolejny projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z programu: Polska Pomoc Humanitarna 2022. Zadanie zrealizowane przez Fundację w partnerstwie z Jednostką Wojskową 311 Gwardii Narodowej Ukrainy (26 pułk) obejmowało zakup 8 samochodów ciężarowych przeznaczonych na rzecz niesienia pomocy humanitarnej ludności cywilnej Ukrainy, poszkodowanej w wyniku działań wojennych. 
Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby obywateli Ukrainy pozostających na obszarze kraju, w którym od 24 lutego 2022 roku każdego trwają działania zbrojne, zagrażające ich życiu i bezpieczeństwu. W swojej codziennej działalności Gwardia Narodowa Ukrainy niesie pomoc ludności cywilnej, poprzez dostawę: żywności, podstawowych środków higienicznych i medycznych, oraz innych materiałów, do osoby zamieszkałe poza obszarami miejskimi, nie mają dostępu. 
Zrzut-ekranu-2023-02-14-o-11.10.28.png

——————————————————————————————————————————————————————————–

Od 25 kwietnia do 31 października 2022 r. Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej realizuje projekt pn. „Śladami kultur mniejszości etnicznych” – interwencje na rzecz rozwoju kulturalnego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, którego cele jest przybliżenie osobom marginalizującym znaczenie dorobku kulturalnego mniejszości: historii, dorobku kulturowego, dialektów, zwyczajów i odmienności mniejszości etnicznych, a tym samym zwiększenie znaczenia różnorodności kulturowej Polski w kształtowaniu właściwych postaw społecznych młodzieży. Dzięki realizacji zadania 3 grupy wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko biorą udział w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych i wyjazdach kulturoznawczych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022

————————————————————————————————————————————————-

Fundacja w okresie 01.06.2021-31.12.2021 realizowała projekt pn. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci pochodzących z rodzin marginalizowanych poprzez prace wykończeniowe, wyposażenie i adaptację budynku przeznaczonego na Przedszkole Salezjańskie we wsi Borovlyanach, Republice Białorusi.

Sfinansowano ze środków MSZ, z programu Polska Pomoc

www.gov.pl/polskapomoc