Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej

Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej

daj mi duszę, resztę zabierz

Nasza działalność

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością
O Fundacji
Fundacja działa od 2007 roku przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Główne cele: działalność na rzecz rozwoju młodego człowieka- jego wychowania i edukacji, przeciwdziałanie procesom demoralizacji młodzieży i pomoc w przezwyciężeniu trudności życiowych. Sposób realizacji...
Nasza działalność
Od początku istnienia fundacja realizowała i wspierała liczne inicjatywy m.in. : Pomagamy Gruzji : – Projekt utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscami zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Tbilisi (Gruzja)  Pomagamy Ukrainie...
Chcę pomóc
Jeżeli chcesz wesprzeć nasze dzieło prosimy o kontakt : biuro@fundacjamarczyńskiej.pl

Nasi darczyńcy

Aktualności

poznaj naszą codzienną działalność
Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie
Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie- inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz...
Read More "Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie"
Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja
Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja)- inicjatywa Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia...
Read More "Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja"
Śladami kultur mniejszości etnicznych
Zakończyliśmy kolejny projekt Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej realizowany do końca października 2023 r., pn. „Śladami kultur mniejszości etnicznych”. Zadanie było realizowane we współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym...
Read More "Śladami kultur mniejszości etnicznych"

Kontakt

biuro@fundacjamarczynskiej.pl
ADRES:

FUNDACJA IM. AGNIESZKI MARCZYŃSKIEJ

RÓŻANYSTOK 13B , 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

 

 

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie
Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie- inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz...
Read More "Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie"
Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja
Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja)- inicjatywa Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia...
Read More "Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja"

Stadnina koni

W gospodarstwie rolnym należącym do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego znajduje się stadnina koni, której skład jest dosyć zróżnicowany. Począwszy od kucyka, poprzez koniki polskie, konie małopolskie konie szlachetnej półkrwi, a kończąc ciężkich polskich koniach zimnokrwistych w typie sokólskim. Fundacja na codzień wspiera działania i rozwój stadniny.

Koniki polskie i konie małopolskie należą do grona koni ras rodzimych i w Polsce są objęte szczególną ochroną.

Konik polski charakteryzuje się łagodnym charakterem, cierpliwością i spokojem, przez co często użytkowane są w hipoterapii, bądź początkujący adepci jeździectwa swoją naukę zaczynają właśnie od nich ponieważ te potrafią wiele znieść i wybaczyć. ( Malwina, Mgiełka)

Konie małopolskie to konie wszechstronne, wytrwałe i dzielne w pracy, odznaczają się łagodnym i żywym temperamentem. Jest to jedyna rodzima rasa koni szlachetnych genezą sięgająca czasów rycerskich. Dlatego też są świetnymi kompanami do długich wędrówek i wyjazdów w teren. ( Lancelot, Goliat, Persja, Gajka)

Konie szlachetnej półkrwi (SP) są mieszańcami koni różnych ras gorącokrwistych. Odznaczają się spokojnym tempera mętem, szczególną dzielnością wszechstronną użytkowością, zwłaszcza talentem do skoków przez przeszkody i ujeżdżenia. ( Arktyka, Antarktyda, Alaska, Afera, Ankara)

Konie sokólskie są to konie zimnokrwiste (pociągowe). Odznaczają się znaczna masą ciała, dużą siłą pociągową spokojnym temperamentem i nadzwyczajną łagodnością. Koń sokólski jest symbolem powiatu sokólskiego a swoją nazwę zawdzięcza miastu Sokółka oddalonemu od Różanegostoku o 30 kilometrów. Jest użytkowany zaprzęgowo, choć nie wyklucza to użytkowania wierzchowego a w taki sposób również służy w naszym gospodarstwie. ( Brewka, Bryza, Vilina)

Konia można traktować w pewnym sensie jako indywidualnego terapeutę który dobrze sprawdza się w resocjalizacji trudnej młodzieży. Kontakt z nim, nie tylko sama jazda wierzchowa, ale także czyszczenie, czesanie, karmienie i dbanie o jego potrzeby pozwala na rozwijanie w człowieku wrażliwości  i poczucia odpowiedzialności za żywą istotę.

 

Festiwal Młodzieży Bez Granic

Festiwal

Festiwal Młodzieży „Bez Granic” jest rodzajem platformy kulturowej skierowanej do młodzieży wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa Podlaskiego, zorganizowanych grup młodzieży z całej Polski, a także grup młodzieży
przyjeżdżającej do nas z całego świata. Festiwal to cztery majowe dni, podczas których zaproszone do udziału grupy uzdolnionej artystycznie młodzieży, pracują na wspólnych warsztatach (malarstwo, rzeźba, teatr, muzyka, taniec, fotografia), prezentują swoje programy artystyczne podczas występów, słuchają koncertów oraz tolerancji dla różnych kultur.

Festiwal Młodzieży „Bez Granic” odbywa się w Różanymstoku od 2010 roku

Festiwal Młodzieży „Bez Granic” jest rodzajem platformy kulturowej skierowanej do młodzieży wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa Podlaskiego, zorganizowanych grup młodzieży z całej Polski, a także grup młodzieży
przyjeżdżającej do nas z całego świata. Festiwal to cztery majowe dni, podczas których zaproszone do udziału grupy uzdolnionej artystycznie młodzieży, pracują na wspólnych warsztatach (malarstwo, rzeźba, teatr, muzyka, taniec, fotografia), prezentują swoje programy artystyczne podczas występów, słuchają koncertów oraz tolerancji dla różnych kultur.

Festiwal Młodzieży „Bez Granic” odbywa się w Różanymstoku od 2010 roku