Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie– inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia ofiar wojny na Ukrainie.

Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej przy współpracy z Administracją Zakonną klasztorów Zgromadzenia Salezjańskiego obrządku grekokatolickiego w Ukrainie (UGCC) oraz Diecezjalną Fundacją Charytatywną „Caritas-Spes” Diecezji Kijowsko – Żytomierskiej Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Całość zadania została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy humanitarnej – „Pomoc humanitarna 2023”. 

Celem głównym projektu było niesienie pomocy humanitarnej ofiarom wojny w Ukrainie poprzez wsparcie funkcjonowania dwóch kuchni społecznych wydających ciepłe posiłki osobom najbardziej potrzebującym we Lwowie i w Żytomierzu. Głównym i najważniejszym rezultatem projektu jest pomoc humanitarna udzielona poprzez zapewnienie najbardziej potrzebującym obywatelom Ukrainy wsparcia żywnościowego w postaci codziennego ciepłego i pożywnego posiłku. Dzięki udzielonej pomocy, odbiorcy projektu  mogli zaspokoić podstawową potrzebę jaką jest żywność. Z pomocy skorzystali osoby wewnętrznie przesiedlone, chore, niepełnosprawne, starsze, matki samotnie wychowujące dzieci którzy zamieszkują miasteczka modułowe we Lwowie lub korzystające z kuchni społecznej w Żytomierzu.

Jakie działania podjęto w zgodzie z założeniami projektu?

W ramach projektu zakupiono produkty spożywcze niezbędne do przygotowywania posiłków, zakupiono również środki czystości. Zatrudniono personel: kucharzy, kierowców, pracowników technicznych. Kuchnię wyposażano w niezbędne do działania sprzęty takie jak m.in. butle z gazem, naczynia jednorazowe, alarm przeciwpożarowy. Udzielano pomoc humanitarną osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym, samotnym, pozbawionym środków do życia poprzez dostarczanie ciepłych posiłków na terenie obwodu Żytomierskiego. Starano się poprawić sytuację życiową osób wewnętrznie przesiedlonych zamieszkujących miasteczko kontenerowe we Lwowie poprzez zapewnienie codziennego ciepłego obiadu. 

Wszystkie podejmowane działania, przyczyniły się do zapewnienie poszanowania godności ludzkiej ofiarom wojny poprzez umożliwienie dostępu do żywności w postaci codziennych ciepłych posiłków wydawanych przez kuchnie społeczne we Lwowie i Żytomierzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *