Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja

Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja)– inicjatywa Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńcze. Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz uruchomienia Centrum Kształcenia Zawodowego w Tbilisi (Gruzji) prowadzonego przez partnera …

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie– inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia ofiar wojny na Ukrainie. Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej przy współpracy z Administracją Zakonną klasztorów Zgromadzenia Salezjańskiego obrządku grekokatolickiego w …