Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie– inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia ofiar wojny na Ukrainie. Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej przy współpracy z Administracją Zakonną klasztorów Zgromadzenia Salezjańskiego obrządku grekokatolickiego w …