Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja

Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja)– inicjatywa Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńcze. Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz uruchomienia Centrum Kształcenia Zawodowego w Tbilisi (Gruzji) prowadzonego przez partnera …

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie

Humanitarne funkcjonowanie kuchni społecznych wydających posiłki ofiarom wojny w Żytomierzu i we Lwowie w Ukrainie– inicjatywa pomocy humanitarnej realizowana przez Fundację im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia ofiar wojny na Ukrainie. Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej przy współpracy z Administracją Zakonną klasztorów Zgromadzenia Salezjańskiego obrządku grekokatolickiego w …

Śladami kultur mniejszości etnicznych

Zakończyliśmy kolejny projekt Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej realizowany do końca października 2023 r., pn. „Śladami kultur mniejszości etnicznych”. Zadanie było realizowane we współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym w Różanymstoku, a jego celem było przybliżenie osobom marginalizującym znaczenie dorobku kulturalnego mniejszości: historii, dorobku kulturowego, dialektów, zwyczajów i odmienności mniejszości etnicznych, a …

Pomagamy z MSZ walczącej Ukrainie !

Zakończyliśmy kolejny projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z programu: Polska Pomoc Humanitarna 2022. Zadanie zrealizowane przez Fundację w partnerstwie z Jednostką Wojskową 311 Gwardii Narodowej Ukrainy (26 pułk) obejmowało zakup 8 samochodów ciężarowych przeznaczonych na rzecz niesienia pomocy humanitarnej ludności cywilnej Ukrainy, poszkodowanej w wyniku działań wojennych.  Nasze …