Stadnina koni

W gospodarstwie rolnym należącym do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego znajduje się stadnina koni, której skład jest dosyć zróżnicowany. Począwszy od kucyka, poprzez koniki polskie, konie małopolskie konie szlachetnej półkrwi, a kończąc ciężkich polskich koniach zimnokrwistych w typie sokólskim. Fundacja na codzień wspiera działania i rozwój stadniny.

Koniki polskie i konie małopolskie należą do grona koni ras rodzimych i w Polsce są objęte szczególną ochroną.

Konik polski charakteryzuje się łagodnym charakterem, cierpliwością i spokojem, przez co często użytkowane są w hipoterapii, bądź początkujący adepci jeździectwa swoją naukę zaczynają właśnie od nich ponieważ te potrafią wiele znieść i wybaczyć. ( Malwina, Mgiełka)

Konie małopolskie to konie wszechstronne, wytrwałe i dzielne w pracy, odznaczają się łagodnym i żywym temperamentem. Jest to jedyna rodzima rasa koni szlachetnych genezą sięgająca czasów rycerskich. Dlatego też są świetnymi kompanami do długich wędrówek i wyjazdów w teren. ( Lancelot, Goliat, Persja, Gajka)

Konie szlachetnej półkrwi (SP) są mieszańcami koni różnych ras gorącokrwistych. Odznaczają się spokojnym tempera mętem, szczególną dzielnością wszechstronną użytkowością, zwłaszcza talentem do skoków przez przeszkody i ujeżdżenia. ( Arktyka, Antarktyda, Alaska, Afera, Ankara)

Konie sokólskie są to konie zimnokrwiste (pociągowe). Odznaczają się znaczna masą ciała, dużą siłą pociągową spokojnym temperamentem i nadzwyczajną łagodnością. Koń sokólski jest symbolem powiatu sokólskiego a swoją nazwę zawdzięcza miastu Sokółka oddalonemu od Różanegostoku o 30 kilometrów. Jest użytkowany zaprzęgowo, choć nie wyklucza to użytkowania wierzchowego a w taki sposób również służy w naszym gospodarstwie. ( Brewka, Bryza, Vilina)

Konia można traktować w pewnym sensie jako indywidualnego terapeutę który dobrze sprawdza się w resocjalizacji trudnej młodzieży. Kontakt z nim, nie tylko sama jazda wierzchowa, ale także czyszczenie, czesanie, karmienie i dbanie o jego potrzeby pozwala na rozwijanie w człowieku wrażliwości  i poczucia odpowiedzialności za żywą istotę.