Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja

Projekt Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego z miejscem zamieszkania dla uczniów marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Tbilisi (Gruzja)– inicjatywa Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńcze.

Projekt jest kompleksowym działaniem inwestycyjnym Fundacji im. Agnieszki Marczyńskiej na rzecz uruchomienia Centrum Kształcenia Zawodowego w Tbilisi (Gruzji) prowadzonego przez partnera projektu – Wspólnotę Salezjańską w Gruzji. Całość zadania została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Polska pomoc rozwojowa 2023”. Realizację projektu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap w okresie od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. został pomyślnie zakończony. Kolejny etap rozpoczął się od 01 stycznia tego roku do końca 2024 roku.

Celem głównym projektu jest zapewnienie młodzieży najbardziej potrzebującej – najczęściej  dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i /lub pozostających bez opieki rodziców – wysokiej jakości edukacji zawodowej wraz z miejscem zamieszkania i równych szans edukacyjnych odpowiadających współczesnym wyzwaniom 
i nowoczesnym standardom. Zgodnie z  założeniami projektu, zostanie uruchomiono 100 miejsc edukacji zawodowej.   

Jakie działania będą podejmowane w zgodzie z założeniami projektu?

W ramach projektu zostaną przeprowadzone roboty remontowo – budowlane i instalacyjne w celu poprawienia stanu infrastruktury oraz funkcjonowania placówki nauczania zawodowego. Zostanie również wybudowane boisko przy budynku Centrum Kształcenia zawodowego w Tbilisi. Projekt uwzględnia dodatkowo wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W pierwszym etapie realizacji projektu została pomyślnie zakończona część prac remontowo-budowlanych. 

Wszystkie podejmowane działania przyczynią się do realizowania w placówce, wysokiej jakości edukacji  zawodowej opartej na autorskim programie edukacji salezjańskiej dostosowanej do programu nauczania zawodowego w Gruzji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *